Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Nemes Nagy Ágnes Kollégium
Cím: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.Email: szilagyi@nemesnagy-koll.sulinet.hu
Web: http://www.nemesnagy-koll.sulinet.hu/index.phpTelefon: (06-22)500-231
Fax: (06-22)500-290Gps: 47.18679810 , 18.41921425

Bemutatkozás

Kollégiumunk 1975 óta fogadja a Székesfehérvár város középiskoláiból felvételüket kérõ lány tanulókat, biztosítva számukra a szabad iskolaválasztással együtt a folyamatos, biztonságos ellátást, a tanulási feltételeket, a tanulás segítését, valamint a szabadidõs tevékenységeket. A 412 fõ befogadására alkalmas épületben nyolc szinten, három- és négyágyas szobák mellett közösségi helyiségek, valamint a tanulást és a szabadidõ eltöltését szolgáló helyiségek találhatók. Diákjainknak napi háromszori étkezést biztosítunk, rendszerint este is meleg étellel. Szolgáltatásaink közé orvosi ellátás és egész napos ápolónõi ügyelet is tartozik. Célunk a nyugodt tanulási feltételek megteremtése. Ehhez az ellenõrzés több formáját is alkalmazzuk, melyet a tanuló korától, tanulmányi elõmenetelétõl függõen egyéni elbírálás alapján döntünk el. Diákjainknak minden lényeges közismereti tárgyból szakképzett tanárok biztosítják a szükséges segítséget. A tanulmányi munka segítése és a tehetséggondozás keretében rendszeres korrepetálások, felzárkóztató foglalkoztatások, érettségire és nyelvvizsgára felkészítõk, 28 különféle szakkör, hétezer kötetes könyvtár, CD- és DVD-tár, számítógép- és internethasználati lehetõség, a sportolni vágyóknak pedig konditerem és sportszakköreink biztosítják a szabadidõ hasznos eltöltését. Székesfehérvár sokszínû kulturális és sportéletének megismerése a mindennapjainkhoz tartozik (színházbérlet, városi versenyek…stb). Rendezvényeinken minden diákunknak lehetõséget adunk szereplésre, megmérettetésre. Kollégiumunk múltjából máig élõ hagyományaink vannak. Ilyenek: az elsõsök bemutatkozó mûsora, a tehetségkutató Ki mit tud?, a végzõsök Mikulás-estje, a félévente megtartott diákönkormányzati nap. Kollégiumunk az országban elsõként és máig egyetlenként vette fel Nemes Nagy Ágnes költõnõ nevét. Emlékét õrizzük, és szeretnénk költészetét és mûveit a diákok széles körével megismertetni. Regionális és megyei szintû versenyekkel januárban egy egész hetet szentelünk az ünneplésre. 2001 óta részt veszünk az országos Arany János Tehetséggondozó Programban a Teleki Blanka Gimnáziummal és a József Attila Középiskolai Kollégiummal közösen. Tantestületünk az örök emberi értékek iránt elkötelezetten, felelõsséggel, bizalommal és szeretetteljesen irányítja a kollégisták mindennapjait. A személyes törõdés és a tanulmányok segítése mellett nagy hangsúlyt helyezünk tanulóink egészségének védelmére, a káros szenvedélyek megelõzésére, képességeik fejlesztésére, a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteik bõvítésére, az együttélési szabályok elsajátítására. Természetesen mindezek mögött a nevelõmunkában elhivatott tantestület és összeszokott, munkájára igényes technikai személyzet áll. Nevelõmunkánkat azzal a felelõsségtudattal végezzük, amit a Jókai Anna által megfogalmazott gondolatok közvetítenek a legkifejezõbben: „Nem lehet a megvalósult mûködés szépen egybefont fonatát visszafelé szálakra bontani, az eredmény mutatja meg, mi lett a szándékból: milyen lett a forgatagba bocsátott ifjú ember?” Reméljük, hogy weboldalunk segítségével vonzó képet kap az itt folyó munkáról, mûködési rendünkrõl, mozgalmas diákéletünkrõl, színes szabadidõs programjainkról, szakmai eredményeinkrõl.


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink