Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Geoinfo Alba Nonprofit Kft.
Cím: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/a. II. 10.Web: http://edu.geoinfoalba.hu/
Telefon: 06/30-994-67-79, 06-22/898-552

Bemutatkozás

Ügyfélfogadás:
Hétfõ-Csütörtök: 8:00-tól 16:00-ig
Péntek: 8:00-tól 14:00-ig

A Kar története összefonódik a magyar földmérés és egyetemünk soproni központjának II. világháború utáni történetével.

A II. világháború után a földmérés növekvõ szakember igénye az Állami Földmérés meglevõ szervezetei mellett létrejött geodéziai vállalatok, a nagy tervezõ intézetek geodéziai részlegeiben egyre nagyobb mértékben jelentkezett. Ennek az igényeknek a hatására a felsõfokú szakemberképzés továbbfejlesztése és korszerûsítése céljából 1962-ben létrehozták - a székesfehérvári Jáky József Útépítõ Technikumban 1959-tõl mûködõ kétéves földmérõ technikus képzés átszervezésével - a Kar jogelõdjét a Felsõfokú Földmérési Technikumot melyben az oktató-nevelõ és tudományos tevékenység fejlõdése 1972-ben ért el arra a szintre, hogy minõségi változásként a felsõfokú technikumi képzést a fõiskolai üzemmérnök képzés válthatta fel a Minisztertanács 1032/1972.(VII. 31.) számú határozata alapján.

A határozat értelmében a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Karaként földmérõ és földrendezõ szakokon székesfehérvári székhellyel 1972 õszén kezdõdött el a földmérõk, majd 1975-tõl a földrendezõk képzése. Az üzemmérnökök szakosító továbbképzésének megszervezésével (1978) az alapító okiratban megjelölt minden feladatunkat teljesítjük. Az új fõiskolai szervezeti forma mindezeknek a megoldásához kedvezõ feltételeket teremtett. A Kar viszonylagos önállósága továbbra is megmaradt, ez biztosította a földmérõ ágazat igényeinek folyamatos érvényesítését. A nagy múltú anyaintézménytõl pedig sikerült átvenni az oktatási, nevelési és kutatási munka hasznos tapasztalatait.

Nem teljesen elõzmények nélküli a fehérvári kar Sopronhoz tartozása, hiszen az évezredes múltra visszatekintõ földmérés tudományában önálló, iskolarendszerû mérnökképzés Magyarországon elõször Sopronban indult meg, amikor 1949-ben létrehozták az akkor a budapesti Mûegyetemhez tartozó Fõiskolán belül az Erdõmérnöki és Földmérõ mérnöki Kart. Ezt 1950-ben két részre - erdõmérnöki és földmérõ mérnöki osztályra - bontották. Ugyanezen évtõl a Mûszaki Egyetemi Karok keretében, majd 1956-60-as években a Nehézipari Mûszaki Egyetem Földmérõ mérnöki Karán - mindvégig Sopronban - folyt az oktatás. 1960-tól a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kara képez (jelenleg is) okleveles földmérõ mérnököket.

Kezdettõl fogva alapvetõ követelményként fogalmazódott meg a biztos, korszerû szakmai ismeretek, készségek és jártasságok kialakítása a rendelkezésre álló oktatási idõ alatt. A tantervek és a tantárgyi programok idõben szorosan követték és követik a tudományterület változásait, a gyors technikai-technológiai fejlõdést, figyelembe veszik a földügyi szakágazat képzéssel szemben támasztott igényét és a felsõoktatás fejlesztésének feladatát. Ennek megfelelõen a tantervek, a tantárgyi programok 5 évenként nagyobb mértékben, a közbe esõ években pedig kisebb mértékben változtak, alakultak. A 2002/2003. tanévtõl felmenõ rendszerben bevezettük a kredit rendszerû képzést.

Az ingatlanokkal, földekkel kapcsolatos feladatok ellátása speciális - elsõsorban jogi - szakismeretet igényel. A szakterület jól képzett szakemberekkel való ellátása érdekében került megalapításra, 2000-ben az Ingatlan-nyilvántartási szervezõ, majd 2006-ban az Igazgatásszervezõ alapszak.

2005-ben a felsõoktatás szerkezeti átalakítása miatt megalapítottuk, illetve elindítottuk a földmérõ és földrendezõ BSc alapszakot, ami felváltotta a korábbi hagyományos fõiskolai képzést.

Az oktatás-nevelés mellett fontos feladata volt Karunknak a kutatási tevékenység, valamint a kapcsolatok kiépítése hazai és nemzetközi szervezetekkel, felsõoktatási intézményekkel.Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink